Rydym yn falch o fod yng nghwmni o Gymru! Os hoffech chi ddelio â ni trwy gyfrwng y Gymraeg rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau glas i hwyluso hyn.

Cymraeg

Rydym yn falch o fod yng nghwmni o Gymru! Os hoffech chi ddelio â ni trwy gyfrwng y Gymraeg rhowch wybod i ni ac fe wnawn ein gorau glas i hwyluso hyn.

Rydym yn gallu dod o hyd i siaradwyr Cymraeg ar gyfer eich swyddi Cymraeg ac mae gennym y gallu i sgrinio sgiliau Cymraeg ysgrifenedig a llafar ymgeiswyr, i sicrhau eu bod yn bodloni eich gofynion.

English

We are proud to be Welsh! If you'd like to deal with us through the medium of Welsh please advise us and we will do our upmost to facilitate this.

We are able to source Welsh speakers for your Welsh speaking roles and have the ability to screen candidates written and verbal Welsh language skills to ensure they meet your requirements.